Polsko-czeska wystawa prac osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

POLSKO-CZESKA WYSTAWA ARTYSTYCZNYCH DOKONAŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W RAMACH PROJEKTU „INTEGRACJA NIE ZNA GRANIC – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

W dniach od 16 do 20.12.2019 r. w Galerii Stela odbędzie się polsko-czeska wystawa obrazów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Twórcami prac ze strony polskiej są osoby objęte wsparciem przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie, czyli uczniowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie i uczestnicy Świetlicy Terapeutycznej. Z kolei stronę czeską reprezentują uczniowie Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie.

Wystawa to efekt transgranicznego projektu „Integracja nie zna granic – razem możemy więcej”, realizowanego przez obie instytucje.