STOISKO VISION EXPRESS

Zapraszamy na bezpłatne badanie wzroku w stoisku Vision Expres.

Tylko 22 listopada w Galerii Stela na poziomie 1 ?