Święta w Galerii Stela

Hej ho, hej ho, po prezenty by się szło!
A gdzie? Oczywiście do Galerii Stela!